Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Βελονάκια-Μεγέθη-Γενικές Πληροφορίες

METRIC
US
.60 mm
16 steel
.75 mm
14 steel
1.00 mm
13 steel
1.25 mm
12 steel
1.50 mm
7 steel
1.75 mm
5 steel
2.25 mm
B/1
2.75 mm
B/2
3.25 mm
C/3
3.50 mm
D/4
3.75 mm
E/5
4.00 mm
F/6
4.50 mm
G/7
5.00 mm
H/8
5.50 mm
I/9
6.00 mm
J/10

Αλουμίνια Βελονάκια

U.S. ENG. METRIC
- 14 2
B/1 13, 12 2.5, 2.75
C/2 12, 11 2.75, 3
D/3 10 3.25
E/4 9 3.5
F/5 8 3.75, 4
G/6 7 4.25, 4.5
H/8 6 4.75, 5
I/9 5 5.5
J/10 4 6
K/10 1/2 2 6.5, 7
- - 7.5
L/11 - 8
M/13 - 9
N/15 - 10
P/16 - 16
Q - 16
S - 19

Σιδερένια Βελονάκια

U.S. ENG. METRIC
00 - 2.70
0 00 2.50
1 3/0 2.25
2 2/0 2.20
3 1/0 2.10
4 1 2.00
5 1 1/2 1.90
6 2 1.80
7 2 1/2 1.65
8 3 1.50
9 4 1.25
10 5 1.15
11 5 1/2 1.10
12 6 1.00
13
6 1/2
.85
14 7
.75
16 - .60